Kredyty frankowe – pomoc frankowiczom Gliwice

W 2015 roku, kiedy kurs franka szwajcarskiego zaczął gwałtownie rosnąć, kredytobiorcy odnotowali duże straty. Sytuacja uległa pogorszeniu, kiedy okazało się, że stopy oprocentowania w Polsce stoją na niskim poziomie. Strata frankowiczów rosła z miesiąca na miesiąc. Z uwagi na rosnące wzburzenie wśród kredytobiorców, w sprawę włączył się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 3 października 2019 roku dopuścił możliwość zarówno odfrankowania kredytu, jak i żądania uznania umowy kredytu za nieważną. Jeżeli i Ty borykasz się z tym problemem, powinieneś zwrócić się do kancelarii zajmującej się kredytami frankowymi.

Kancelaria zajmująca się kredytami frankowymi – dlaczego my?

W zespole naszej kancelarii pracuje wielu prawników, którzy specjalizują się w sprawach dotyczących kredytów frankowych oraz mają doświadczenie sporach z bankami.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, analizując umowę, którą zawarł z bankiem oraz szukając optymalnego rozwiązania. Bez względu na to, czy umowa ma charakter indeksowany, czy denominowany, staramy się znaleźć wyjście z sytuacji.

Oferujemy pomoc zarówno w sporach sądowych wszczętych przez banki przeciwko kredytobiorcom, jak i w sprawach z powództwa klientów przeciwko bankom. Zajmujemy się także postępowaniami egzekucyjnymi wszczętymi przez instytucje bankowe na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który zgodnie z przepisami prawa stanowi samodzielną podstawę do wszczęcia egzekucji.

Działamy na terenie Gliwic, ale prowadzimy także sprawy z terenu całego Śląska.

Na czym polega pomoc dla frankowiczów?

Pomoc w sprawach frankowych może polegać na „odfrankowaniu” kredytu lub unieważnieniu umowy zawartej z bankiem.

To pierwsze rozwiązanie zmierza do wykazania przed sądem, że sposób przeliczenia zobowiązania oraz rat opiera się na klauzulach niedozwolonych, które w rozumieniu przepisów nie mogą wiązać kredytobiorcy. Naszym celem jest zamiana Twojego kredytu frankowego w tradycyjny kredyt hipoteczny wyrażony w walucie polskiej. Jeżeli po odfrankowaniu kredytu sąd stwierdzi, że raty zostały nadpłacone, zasądza zwrot stosownej kwoty. Co istotne, odfrankowanie kredytu obejmuje zarówno już zapłacone raty, jak i świadczenia przyszłe.

Drugim rozwiązaniem jest unieważnienie umowy. O ile zamiana kredytu na złotówkowy sprawia, że znikają z niej niektóre klauzule, unieważnienie prowadzi do tego, że strony muszą między sobą rozliczyć wszystkie spłaty i wypłaty poprzez potrącenie. W tym postępowaniu sąd ocenia, świadczenia, której ze stron były wyższe i zasądza ewentualną różnicę. Sama umowa wiąże jednak nadal, co może być dla kredytobiorcy niekorzystne.

Prawnicy od kredytów frankowych

Zadaniem specjalistów od spraw frankowych jest analiza zawartego kontraktu i wyliczenie wysokości świadczenia każdej ze stron umowy. Na tej podstawie doradzamy naszym klientom najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować stratę. Zarówno odfrankowanie, jak i unieważnienie, mają swoje wady i zalety, dlatego tak ważne jest doświadczenie zespołu, który potrafi obrać odpowiednią taktykę procesową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *