Antywindykacja Gliwice

Działania komorników w postępowaniu egzekucyjnym i podmiotów prowadzących działania windykacyjne, bardzo często stawiają dłużników w niekorzystnej sytuacji. Osoby zadłużone rzadko kiedy zdają sobie sprawę z tego, że także one mają określone prawa, a należności powinny być egzekwowane wyłącznie na podstawie przepisów. Jest to coraz bardziej powszechny problem, dlatego coraz więcej firm specjalizuje się w antywindykacji.

Jak działa antywindykacja?

Pomoc kancelarii prawnej opiera się na kilku, podstawowych filarach. Po pierwsze, badana jest zasadność samego żądania. Specjaliści sprawdzają kwestię przedawnienia roszczenia, przedwczesności powództwa, a także legitymację podmiotu domagającego się spłaty należności oraz prawidłowość doręczenia pism.

Rolą antywindykatora jest również podejmowanie negocjacji z wierzycielami i komornikami oraz dbanie o to, by w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika został sprzedany według jego rzeczywistej wartości, a nie wartości rażąco zaniżonej.

Problem windykacji coraz częściej dotyczy uporczywego nękania i wymuszań stosowanych przez firmy windykacyjne. Skuteczna antywindykacja pozwala ukrócić takie działania w zarodku, a w razie potrzeby oferuje wystąpienie z żądaniem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wiele postępowań sądowych prowadzonych jest na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (elektronicznym lub tradycyjnym). Ze względu na ich specyfikę, uzyskanie nakazu jest bardzo proste, a dłużnicy często nawet nie wiedzą, że przeciwko nim toczy się sprawa w sądzie.
 
Rolą kancelarii w takiej sytuacji jest ustalenie, czy nakaz został wydany w oparciu o rzetelne przesłanki. Ważne jest stwierdzenie, czy skierowano go na prawidłowy adres tak, aby dłużnik miał w ogóle szansę się z nim zapoznać.

Na tym etapie kluczowa jest szybkość działania. Termin na wniesienie sprzeciwu jest krótki, a poprawne sporządzenie pisma wymaga wiedzy prawniczej i praktyki.

Kto jest zainteresowany Twoim długiem?

Działania zaradcze, bardzo często prowadzone są przeciwko firmom, które profesjonalnie zajmują się obrotem długami. Choć nie są to bezpośredni wierzyciele dłużnika, nabyli oni prawo do występowania z roszczeniem na drodze zawartej umowy cesji.

Wykwalifikowany prawnik jest w stanie ustalić, czy sprzedaż wierzytelności została dokonana w sposób zgodny z prawem, a także, czy osoby zawierające daną umowę przedstawiły niezbędne pełnomocnictwa.

To bardzo ważne, ponieważ firmy handlujące wierzytelnościami często liczą na nieuwagę dłużników i zakładają, że wolą oni zapłacić dług niż spróbować rozwiązać swój problem w inny sposób.

Kancelaria antywindykacyjna - dlaczego my?

Nasza kancelaria zajmuje się walką z nieuczciwymi próbami egzekucji, oraz pomaga w obronie swoich praw w przypadku dochodzenia roszczeń w ramach zawartej umowy cesji. Wspieramy swoich klientów zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i w toku procesu sądowego.

Oferujemy wsparcie na terenie Gliwic oraz całego Śląska. Dostałeś nakaz zapłaty albo postanowienie o wszczęciu egzekucji? Zadzwoń do nas, póki nie jest jeszcze za późno.