Odszkodowania Gliwice

Wypadek komunikacyjny, złamana ręka lub noga albo pogryzienie przez psa? Takie sytuacje zdarzają się częściej, niż myślisz. Zawsze, kiedy przydarzy Ci się takie lub podobne nieszczęście, możesz wystąpić do sprawcy szkody lub do ubezpieczyciela, obejmującego go ochroną z żądaniem wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Uzyskanie rekompensaty bywa niekiedy trudne. Z pomocą przychodzą wtedy firmy odzyskujące odszkodowania, które pomogą walczyć o swoje prawa.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania na drodze polubownej – na czym polega

Pracę z klientem zawsze zaczynamy od ustalenia stanu faktycznego oraz zebrania kompletu dokumentów. Pomaga nam to na późniejszym etapie, kiedy trzeba ustalić podmiot odpowiedzialny i dokładnie określić wysokość roszczenia. Proces odzyskiwania odszkodowań najczęściej składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody. W końcu kto inny ponosi winę za wypadek komunikacyjny, a inny podmiot dba o utrzymanie w czystości chodnika, prawda? Bardzo ważne jest, aby roszczenie skierować do właściwej osoby lub podmiotu, inaczej narażamy się na odmowę wypłaty lub nawet oddalenie powództwa i związane z tym koszty.

Drugi etap to postępowanie likwidacyjne, które stanowi specjalne postępowanie dowodowe, prowadzone przez zakład ubezpieczeń. Ma ono na celu polubowne zakończenie sprawy, ustalenie winy ubezpieczyciela i wypłatę bezspornej części roszczenia.

W postępowaniu likwidacyjnym reprezentujemy swoich klientów, zbierając niezbędne informacje, przygotowując pisma oraz monitorując, na jakim etapie aktualnie znajduje się sprawa. Jeżeli pomoc w uzyskaniu odszkodowania świadczona jest profesjonalnie, wiele postępowań kończy się bez kierowania sprawy do sądu.

Na czym polega pomoc dla frankowiczów?

Pomoc w sprawach frankowych może polegać na „odfrankowaniu” kredytu lub unieważnieniu umowy zawartej z bankiem.

To pierwsze rozwiązanie zmierza do wykazania przed sądem, że sposób przeliczenia zobowiązania oraz rat opiera się na klauzulach niedozwolonych, które w rozumieniu przepisów nie mogą wiązać kredytobiorcy. Naszym celem jest zamiana Twojego kredytu frankowego w tradycyjny kredyt hipoteczny wyrażony w walucie polskiej. Jeżeli po odfrankowaniu kredytu sąd stwierdzi, że raty zostały nadpłacone, zasądza zwrot stosownej kwoty. Co istotne, odfrankowanie kredytu obejmuje zarówno już zapłacone raty, jak i świadczenia przyszłe.

Drugim rozwiązaniem jest unieważnienie umowy. O ile zamiana kredytu na złotówkowy sprawia, że znikają z niej niektóre klauzule, unieważnienie prowadzi do tego, że strony muszą między sobą rozliczyć wszystkie spłaty i wypłaty poprzez potrącenie. W tym postępowaniu sąd ocenia, świadczenia, której ze stron były wyższe i zasądza ewentualną różnicę. Sama umowa wiąże jednak nadal, co może być dla kredytobiorcy niekorzystne.

Dochodzenie odszkodowań – reprezentacja osoby poszkodowanej w sądzie

Po wydaniu decyzji przez zakład ubezpieczeń możesz uznać, że kwota wypłacona w toku postępowania likwidacyjnego nie uwzględnia poniesionych kosztów oraz stopnia bólu i cierpienia. Wtedy możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe to sformalizowany proces, polegający na tym, że każda ze stron przedstawia dowody i twierdzenia na poparcie swoich stanowisk oraz składa stosowne wnioski dowodowe. To także miejsce i czas, aby swoje żądanie sformułować maksymalnie precyzyjnie, tak, aby nie narazić się na niekorzystne orzeczenie kończące sprawę.

Firma pomagająca w uzyskaniu odszkodowania gwarantuje na każdej rozprawie udział profesjonalnego pełnomocnika, reprezentującego z najwyższą starannością interesy poszkodowanego. Pomoc w procesie najczęściej obejmuje sporządzanie pism, przesłuchanie świadków i biegłych, zgłoszenie wniosków dowodowych oraz ustosunkowanie się do stanowiska strony przeciwnej. W razie wydania przez sąd, wyroku niekorzystnego dla klienta, może on także liczyć na sporządzenie apelacji.

Prawnik w odszkodowaniach – profesjonalizm w prowadzeniu Twojej sprawy

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i każdorazowo staramy się ustalić najbardziej prawdopodobną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, o jaką należy się ubiegać.

Nie obiecujemy milionów za złamaną rękę. Wiemy, w jakich granicach orzekają polskie sądy, dlatego zawsze podchodzimy do sprawy realistycznie. Chodzi nam o to, aby zasądzone kwoty zostały przyznane na rzecz naszego klienta, nie o uzyskanie orzeczenia, którego nie będzie się dało wyegzekwować. Mamy wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach i znamy praktykę zakładów ubezpieczeń.

Pomoc przy odszkodowaniach świadczymy na terenie Gliwic, ale nasza firma działa również na terenie całego Śląska.