Upadłość przedsiębiorcy

Pojęcie upadłości dotyczy nie tylko konsumentów, ale przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno firm indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego. Kiedy dłużnik przestaje być wypłacalny i nie może zaspokoić swoich wierzycieli, postępowanie przed sądem upadłościowym może okazać się jedynym sposobem na przetrwanie. Na czym polega upadłość przedsiębiorcy?

Co to jest upadłość przedsiębiorcy?

O upadłości mówimy wtedy, gdy dana firma przestaje być wypłacalna. Sąd może stwierdzić niewypłacalność przedsiębiorcy, kiedy podmiot nie reguluje w terminie wymagalnych zobowiązań, a także, kiedy wartość jego majątku jest mniejsza od wysokości długów, choćby były one spłacane regularnie.

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego może złożyć zarówno dłużnik, jak i jeden z jego wierzycieli. W jego treści należy wskazać m.in. informacje o dłużniku oraz jego wierzycielach i opisać okoliczności sprawy, które uzasadniają żądanie wszczęcia postępowania.

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy może złożyć firma, która ma przynajmniej dwóch wierzycieli i dysponuje majątkiem wystarczającym do pokrycia kosztów postępowania oraz przynajmniej częściowej spłaty długów.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Upadłość firmy może mieć charakter likwidacyjny lub układowy. W tym pierwszym przypadku dochodzi do sprzedaży majątku dłużnika i jego podziału pomiędzy wierzycieli. Jest to obciążające rozwiązanie, ponieważ prowadzi do zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, zaprzestania generowania przychodu.

Alternatywą jest tak zwana upadłość układowa, polegająca na zawarciu układu pomiędzy upadłym, a wierzycielami. Na mocy układu uchwalany jest plan spłaty, który dokładnie określa harmonogram regulowania długów. Ten model upadłości gwarantuje przedsiębiorcy ciągłość firmy i pozwala mu stanąć na nogi. Majątek przedsiębiorstwa nie jest likwidowany, ale nadal może służyć jako baza do generowania zysku. Proces układowy nie obejmuje także całości majątku dłużnika.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości spółki, a także ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jednoosobowego, przebiegały do niedawna na zbliżonych zasadach. Po ostatnich zmianach z marca 2020 roku, ta druga grupa podmiotów zaczęła być traktowana przez sądy upadłościowe łagodniej, w stopniu zbliżonym do konsumentów.

Upadłość przedsiębiorcy, a zakończenie jego działalności

Wiele osób myli upadłość firmy z jej likwidacją, choć są to całkowicie odmienne instytucje. Kwestie związane z upadłością reguluje Prawo Upadłościowe i Naprawcze, podczas gdy przesłanki likwidacji są wskazane wprost w umowie lub statucie spółki albo wynikają wprost z ustawy. Może to być na przykład przeniesienie siedziby spółki za granicę lub podjęcie stosownej uchwały o rozwiązaniu spółki przez jej wspólników.

Niekiedy, spółki zawiązywane są także na określony czas lub w celu realizacji danego projektu. Po spełnieniu tego celu spółka traci rację bytu, i co do zasady, należy ją zlikwidować.

Upadłość nie musi oznaczać końca działalności gospodarczej, ale postępowanie likwidacyjne zawsze zmierza do zakończenia bytu osoby prawnej.

Sprawy upadłości przedsiębiorcy – dlaczego my?

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy potrafi być długie i skomplikowane. Aby osiągnąć zamierzony rezultat, nie wystarczy jedynie znajomość przepisów prawa. Przydatna okazuje się świadomość tego, jak orzekają sądy upadłościowe oraz poznanie odpowiedniej taktyki procesowej. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników.

Działamy głównie na terenie Gliwic, ale oferujemy wsparcie firmom z terenu całego Śląska. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez postępowanie upadłościowe – od złożenia wniosku po uchwalenie planu spłaty wierzycieli. Przekonaj się, że ogłoszenie upadłości to jeszcze nie tragedia.