Restrukturyzacja zadłużenia Gliwice

Zaciągnięcie kredytu lub wzięcie pożyczki w banku często rodzi powstanie zobowiązania na długie lata. Kiedy podejmujemy taką decyzję, zakładamy, że całą kwotę uda się spłacić bezproblemowo i w terminie. Niestety, każdego z nas mogą dotknąć problemy, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej. Utrata pracy przewlekła choroba czy śmierć partnera to tylko niektóre ze zdarzeń, jakie mogą pokrzyżować plany spłaty zadłużenia. Co robić w takiej sytuacji?

Jednym z rozwiązań jest zdecydowanie się na restrukturyzację długu bankowego. Na czym polega ten mechanizm i dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Pod pojęciem restrukturyzacji długu, najczęściej rozumie się zmianę początkowych warunków spłaty kredytu lub pożyczki, jakie zostały przewidziane w umowie. Nowy harmonogram spłat zostaje dopasowany do aktualnej sytuacji kredytobiorcy, tak, aby zachował on wypłacalność.

Możliwość restrukturyzacji zadłużenia w banku w oparciu o złożony wniosek jest gwarantowana przez ustawę Prawo Bankowe. W praktyce oznacza to, że parabankowe instytucje, które nie podlegają tej ustawie, nie mają obowiązku stosowania tego mechanizmu, choć często się na to decydują.

Zmiana warunków spłaty zobowiązania jest dostępna jedynie dla tych osób, które przeszły już wstępną ocenę zdolności kredytowej. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności w spłacie bank ponownie ocenia naszą zdolność i ocenia, czy w nowej sytuacji kredytobiorca jest w stanie dalej spłacać zobowiązanie. Pod uwagę, brane są przede wszystkim bieżące zobowiązania i wydatki, dlatego nie każdy wniosek o zmianę warunków spłaty rozpatrywany jest pozytywnie.

Restrukturyzacja kredytu bankowego i pożyczki - dlaczego my?

Jeżeli spłata kredytu stała się dla Ciebie problemem, rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Mamy wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu restrukturyzacji z bankami oraz instytucjami parabankowymi. Kluczem do sukcesu jest umiejętność znalezienia właściwych metod. My mamy ten klucz.

Każda z instytucji stosuje inny repertuar sposobów restrukturyzacji długu. Może to być zmiana harmonogramu spłaty lub oprocentowania. Częstym rozwiązaniem są także „wakacje kredytowe”, polegające na czasowym wstrzymaniu naliczania rat, a także tak zwane raty balonowe, które zamieniają świadczenia pieniężne wyższe i stałe w bardzo niskie, ale rosnące. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie i przeprowadzimy krok po kroku przez cały proces – od złożenia wniosku po wynegocjowanie optymalnych warunków.

Oferujemy pomoc w restrukturyzacji długów bankowych na terenie Gliwic, oraz całego Śląska. Zaufaj nam i przekonaj się, że uczciwa zmiana harmonogramu spłaty jest możliwa.