Windykacja Gliwice

Dobra windykacja długów to taka, która jest szybka i skuteczna oraz nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez wierzyciela. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nierzetelny partner handlowy, który zalega z płatnościami to duży kłopot, a ciągnące się w nieskończoność procesy sądowe potrafią być prawdziwym utrapieniem. Dlatego lepiej zaufać profesjonalistom, od wielu lat specjalizujących się w odzyskiwaniu wierzytelności.

Sprawa windykacyjna – skuteczne odzyskiwanie długów

Statystyki pokazują, że sprawna windykacja należności na etapie polubownym prowadzi do zakończenia niemal 80% wszystkich spraw dotyczących odzyskiwania długów. W tym zakresie, oferujemy skuteczne negocjacje prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, które najczęściej kończą się spłatą zobowiązania w całości lub ustaleniem planu spłaty na warunkach, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Na etapie działań polubownych staramy się także zebrać wszelkie niezbędne informacje dotyczące stanu majątkowego dłużnika i jego sytuacji materialnej. Dzięki temu, ewentualne postępowanie sądowe i egzekucyjne przebiegnie sprawniej.

W postępowaniu przed sądem powszechnym zawsze bezpośredni udział biorą profesjonalni pełnomocnicy, posiadający wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności. Za każdym razem taktyka procesowa dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta oraz argumentacji podniesionej przez przeciwnika procesowego. Nigdy nie działamy szablonowo!

Ostatnim etapem windykacji długów jest postępowanie toczące się przez komornikiem sądowym. Biorą w nim udział wyłącznie prawnicy specjalizujący się w egzekucji sądowej. Skuteczną i szybką egzekucję majątku zapewnia drobiazgowe ustalenie majątku dłużnika.

Usługi windykacyjne – powierz nam sprawę!

Odzyskanie swoich pieniędzy lub ściągnięcie długów bez rzetelnej pomocy kancelarii, której pracownicy doskonale znają przepisy prawa, jest bardzo trudne. Doskonale to wiemy, dlatego oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces windykacyjny – etap polubowny, proces sądowy oraz postępowanie egzekucyjne tak, abyś, jak najszybciej odzyskał to, co Ci się należy.

Oferujemy jasne warunki współpracy, proste i czytelne umowy oraz udzielanie bieżących informacji o stanie sprawy. Oferujemy obsługę prawną zarówno dużym firmom, przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, a także osobom fizycznym.

Świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie – od doradztwa prawnego, przez sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, aż po zastępstwo przed sądami powszechnymi.

Odzyskiwanie wierzytelności na Śląsku

Statystyki pokazują, że sprawna windykacja należności na etapie polubownym prowadzi do zakończenia niemal 80% wszystkich spraw dotyczących odzyskiwania długów. W tym zakresie, oferujemy skuteczne negocjacje prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, które najczęściej kończą się spłatą zobowiązania w całości lub ustaleniem planu spłaty na warunkach, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Na etapie działań polubownych staramy się także zebrać wszelkie niezbędne informacje dotyczące stanu majątkowego dłużnika i jego sytuacji materialnej. Dzięki temu, ewentualne postępowanie sądowe i egzekucyjne przebiegnie sprawniej.

W postępowaniu przed sądem powszechnym zawsze bezpośredni udział biorą profesjonalni pełnomocnicy, posiadający wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności. Za każdym razem taktyka procesowa dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta oraz argumentacji podniesionej przez przeciwnika procesowego. Nigdy nie działamy szablonowo!

Ostatnim etapem windykacji długów jest postępowanie toczące się przez komornikiem sądowym. Biorą w nim udział wyłącznie prawnicy specjalizujący się w egzekucji sądowej. Skuteczną i szybką egzekucję majątku zapewnia drobiazgowe ustalenie majątku dłużnika.